Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, Personellerim PDKS ile Kullanıcı Sözleşmesi'ni akdetmiş olan tarafların ("Şirket"), Personellerim PDKS tarafından sunulmakta olan Personel Devam Kontrol Sistemini ("Platform") kullanımları sırasında paylaştıkları bilgi ve belgelerin kullanılmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Üyelik aşamasında ve Platform'un kullanımı sırasında Şirket, Şirket yetkilileri veya çalışanlar tarafından sağlanan bilgilerin korunması ve bunların gizliliğinin sağlanması Personellerim PDKS olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle Şirket tarafından sağlanan ve Platform'da paylaşılan bilgiler, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Personellerim PDKS, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında "veri işleyen" sıfatıyla Platform'da paylaşılan kişisel veriler ile ilgili mevzuata uygun şekilde işlemektedir. Personellerim PDKS ilgili mevzuatta belirlenen kapsamda,

- Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
- Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
- Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.
- Personellerim PDKS, Şirket, çalışanlar ve sair üçüncü kişiler hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Personellerim PDKS sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Personellerim PDKS, işbu Gizlilik Politikası'nı Platform üzerinden ya da e-posta vasıtasıyla bildirerek dilediği zaman değiştirebilir. Personellerim PDKS'nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri bildirim tarihinde yürürlük kazanır.

Bu Gizlilik Politikası'nda düzenlenen hususlara ilişkin sorularınızı info@personellerim.com adresine e-posta göndererek Personellerim PDKS'ya iletebilirsiniz.